تبلیغات
فوتو گالری : تصاویر برتر دنیا - عكس از موزه لوور و تمدن ایرانیان در كشور فرانسه
فوتو گالری : تصاویر برتر دنیا
از ما بازدید كنید، به نفع خودتونه!

تمدن ابران زمین در موزه لوور

تمدن ابران زمین در موزه لوور

شهر پاریس در كشور فرانسه

تمدن ایران زمین در موزه لوور فرانسه


لوور یكی از بزرگترین موزه های جهان در انتهای خیابان شانزه لیزه پاریس قراردارد و به مرور زمان از یك كاخ سلطنتی به موزه ملی كشور فرانسه در سال ۱۷۹۳ میلادی تبدیل گردید. این موزه دارای ۴ طبقه زیرزمینی است كه دارای قسمتهای مختلفی از جمله مصر،ایران و اروپاست. در قسمت ورودی این موزه یك هرم شیشه ای قرار دارد كه سمبل این موزه بشمار می رود. درقسمت ایران می توان سرستون های تخت جمشید را بصورت كامل و تقریبا بكر و دست نخورده مشاهده كرد.تقریبا مهمترین بخشهای تخت جمشید در این موزه قرار دارد. بخشهای رنگی تخت جمشید را برای اولین بار در این موزه مشاهده میشود . قانون    حمورابی نیز دربخش مجاور قراردارد.این لوح روی تخته سنگ سیاهی با خط میخی حك شده است و براستی وجود بخش تاریخ ایران اعتبار و جلال خاصی به این موزه اعطا كرده كه نمونه آن را در كمتر جایی می توان نظاره كرد.

موزه لوور

موزه لوور- پاریس

موزه لوور-پاریس

موزه لوور-پاریس

موزه لوور-تاریخ ایرانیان

موزه لوور-تاریخ ایرانیان

سر ستون تخت جمشید

كتیبه گاو بالدار

 

كتیبه گاو بالدار

شیر سنگی

وزنه ای به شكل شیر

آثار باستانی ایران
طبقه بندی: عكس های زیبا از كشورهای مختلف (جهانگردی)،  عکس از اماکن تاریخی ایران، 
برچسب ها: موزه لوور، تمدن ایرانیان، پاریس، فرانسه، تخت جمشید، سر ستون تخت جمشید، موزه، تاریخ و فرهنگ، كتیبه گاو بالدار، شوش، آثار باستانی ایران، تاریخ ایران،  


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 مهر 1388 توسط hamsafar